Åsa  Söderström

Åsa Söderström

Åsa Söderström är lektor i pedagogik vid Institutionen för pedagogiska studier på Karlstads universitet. Hon bedriver forskning med inriktning mot skolutveckling och med frågor som rör skolans värdegrund, t.ex. skolors arbete mot mobbning, kränkning och diskriminering. Åsa undervisar också i rektorsprogrammet.