Balli Lelinge

Balli Lelinge

Balli Lelinge har under lång tid arbetat med att hjälpa skolor, klasser och enskilda barn och ungdomar som har det socialt svårt.