Beata Bergkvist

Beata Bergkvist

Beata Bergkvist är fil. kand. i sociologi och pol. kand. i statsvetenskap. Hon arbetar med föräldrastöd och familjeutveckling i Motala kommun

Produkter av Beata Bergkvist