Berth Danermark

Berth Danermark

Berth Danermark är professor i sociologi vid Örebro universitet, Institutet för handikappvetenskap (IHV). Hans forskning handlar om olika psykosociala aspekter på funktionshinder och funktionsnedsättning samt samverkansprocesser.

Produkter av Berth Danermark