Birgitta Emanuelsson (numera Mark)

Birgitta Emanuelsson (numera Mark)

Birgitta Emanuelsson arbetar som provkonstruktörer för de nationella proven i svenska och svenska som andraspråk. Birgitta har skrivit ett flertal läromedel i svenska.

Produkter av Birgitta Emanuelsson (numera Mark)