Birgitta Larsson

Birgitta Larsson

Birgitta Larsson, som är medförfattare till två kapitel i boken, är utbildad ålderdomshemsföreståndare och har även arbetat som ålderdomshemsföreståndare och hemtjänstassistent i Jönköpings kommun. Efter en lärarutbildning vid universitetet i Linköping 1988–1989 tog hon år 2004 sin magisterexamen i gerontologi vid Institutet för gerontologi, Hälsohögskolan i Jönköping.

Produkter av Birgitta Larsson