Björn Ahlström

Björn Ahlström

Björn Ahlström är universitetslektor och filosofie doktor i sociologi, verksam vid Centrum för skolledarutveckling, Umeå universitet. Han arbetar som rektorsutbildare på det statliga Rektorsprogrammet och undervisar på kurser som behandlar vetenskaplig metod. Ahlströms avhandling, Bullying and Social Objectives – A Study of Prerequisites for Success in Swedish Schools, behandlar frågor som rör de svenska skolornas delade uppdrag med både akademiska och sociala mål. I avhandlingen sätts fokus på de sociala målen och mobbning. Hans forskning i dag rör främst frågor kring skolans sociala mål, mobbning och etik i relation till rektorers ledarskap.

Produkter av Björn Ahlström