Björn Sandström

Björn Sandström

Björn Sandström är psykolog och filosofie doktor och har forskat om skolors förändringsprocesser. Han har under många år varit utbildningschef inom den statliga rektorsutbildningen och även varit enhetschef på Skolverket.