Björn Trolldal

Björn Trolldal

Björn Trolldal är filosofie doktor i sociologi och arbetar vid Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning i Stockholm, där ett av hans uppdrag är Monitor-projektet som kartlägger befolkningens alkoholvanor. Han disputerade 2005 med en avhandling om tillgänglighetens betydelse för försäljningen av alkohol. Under senare år har Björn även utvärderat effekter och implementering av metoden Ansvarsfull alkoholservering, ett arbetssätt som bland annat går ut på att minska krogrelaterat våld.

Produkter av Björn Trolldal