Bo Bengtsson

Bo Bengtsson

Bo Bengtsson är professor i statskunskap, särskilt bostads- och urbanpolitik vid Uppsala universitet, Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF). Hans främsta forskningsintressen är bostadspolitik, integrationspolitik, organisationers roll i politiken samt fallstudiemetod.

Produkter av Bo Bengtsson