Bo Jansson

Bo Jansson

 

Redaktören Bo Jansson är 2:e vice ordförande i Lärarnas Riksförbund och ordförande för Forum för lärarutbildning och utbildningsvetenskaplig forskning.