Bo Malmberg

Bo Malmberg

Bo Malmberg är professor i gerontologi vid Hälsohögskolan i Jönköping och föreståndare för Hälsohögskolans forskningsmiljö ”Åldrande livsvillkor och hälsa”. Han har i sin forskning och undervisning främst intresserat sig för den äldre människans socialpsykologiska situation. Under de senaste åren har Bo tillsammans med kollegor genomfört en undersökning av olikkönade tvillingar för att studera könsskillnader i hälsobeteende på äldre dagar.

Produkter av Bo Malmberg