Bodil Rasmusson

Bodil Rasmusson

Bodil Rasmusson är socionom, fil. dr i socialt arbete och universitetslektor vid Socialhögskolan, Lunds Universitet. Hon har lång erfarenhet av undervisning inom området socialt arbete med barn och unga. Hennes forskning har bland annat behandlat barns vardagsliv ur ett barnperspektiv, barns rätt till delaktighet och medbestämmande samt utredningsarbete inom den sociala barnavården.