Bodil  Strängliden

Bodil Strängliden

Bodil Strängliden har skrivit Sveriges första digitala läromedel i musik för högstadiet tillsammans med Eddie Strängliden. Bodil har arbetat som lärare och musiklärare i ca 25 år. Bodil brinner för det pedagogiska arbetet i allmänhet och för rolig inlärning i synnerhet.