Britta Lejon

Britta Lejon

 

Britta Lejon, förbundsordförande i Fackförbundet ST. Vice ordförande, NationalEuropean Administrations (NEA). Statsråd 1998–2002 (demokratioch förvaltningsminister samt ungdoms- och konsumentminister). Riksdagsledamot 2002–2006.