Carolina  Överlien

Carolina Överlien

 

Carolina Överlien är fil. dr och forskare på Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) i Oslo, Norge. Hon har forskat och arbetat med frågor som rör barn och våld i nära relationer i många år.