Caroline  Graeske

Caroline Graeske

Caroline Graeske är fil. dr i litteraturvetenskap och lektor vid Luleå tekniska universitet. För närvarande driver hon projektet ”Fiktionernas flerfaldighet. Om läromedel, läsarter och didaktisk design” som syftar till att synliggöra vilka läsarter som efterfrågas i gymnasieskolans läroböcker i svenska. Inom ramen för projektet diskuteras även hur tydliga lässtrategier kan bidra till ökad läsförståelse.