Carsten  Juhl

Carsten Juhl

Carsten Juhl, sjukgymnast, Master of Public Health, undervisar på kurser om litteratursökning, kritisk läsning, statistik, mätmetoder och evidensbaserad praktik. Carsten Juhl handleder många studenter i kandidat- och mastersuppsatser och andra projektarbeten och har publicerat artiklar om bland annat kvalitativa metoder och epidemiologi.