Carsten Ljunggren

Carsten Ljunggren

Carsten Ljunggren är professor vid Örebro universitet och bedriver forskning med utbildningspolitisk och utbildningsfilosofisk inriktning. Ett återkommande tema är frågor om medborgarutbildning utifrån en teori om skolan som offentligt rum och politisk arena. Han har deltagit i International Civic and Citizenship Study (IEA/ICCS 2009) och andra forskningsprojekt kopplade till IEA. I artikeln, ”Citizenship Education and National Identity – Teaching Ambivalence” i Policy Futures in Education, analyseras identitet och integration som tidstypiska inslag i utbildningen av unga medborgare.

Produkter av Carsten Ljunggren