Cecilia Hansen Löfstrand

Cecilia Hansen Löfstrand

 

Cecilia Hansen Löfstrand är fil.dr i sociologi och verksam vid sociologiska institutionen, Göteborgs universitet. Hon disputerade år 2005 med doktorsavhandlingen Hemlöshetens politik – lokal policy och praktik och har tidigare medverkat i bl.a. Kommittén för hemlösas slutbetänkande.