Cecilia  Lindskov

Cecilia Lindskov

Cecilia Lindskov är socionom och disputerade 2010 vid John Moores University i Liverpool i England. Hon arbetar som lektor i socialt arbete vid Högskolan Kristianstad.