Cedric Linder

Cedric Linder

Cedric Linder är professor i fysikundervisningens didaktik vid Institutionen för fysik och astronomi, Uppsala universitet. Hans forskning fokuserar på samspelet mellan de olika faktorer som kan påverka lärande inom universitetsfysik.

Produkter av Cedric Linder