Christine Roman

Christine Roman

Christine Roman är professor vid Örebro universitet. Hon har genomfört ett antal studier inom framför allt genus-, arbetslivs- och familjeforskningsfältet. Centrala intressen är samspelet mellan förvärvsarbete och familj samt kontinuitet och förändring av familjemönster, med särskilt fokus på arbetsfördelning, ekonomi och makt.

Produkter av Christine Roman