Daniel Persson Thunqvist

Daniel Persson Thunqvist

 

Daniel Persson Thunqvist är doktor i kommunikation och verksam som lektor i sociologi på Linköpings universitet. Daniel forskar om professionella och institutionella samtal samt om ungas samspel och lärande i gymnasieskolan.