Daniel Persson Thunqvist

Daniel Persson Thunqvist

Daniel Persson Thunqvist är lektor i sociologi vid Linköpings universitet och undervisar i allmänsociologi. Han forskar om ungas samspel och socialisation inom skola och yrkesutbildning, driven av ett intresse för mikrosociologiska och utbildningssociologiska frågor.

Produkter av Daniel Persson Thunqvist