Daniel Seldén

Daniel Seldén

Daniel Seldén är fil.dr och lektor i sociologi vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet. Hans forskningsintressen är bland annat frågor om vetenskapsteori, hälsa, välbefinnande och äldre på arbetsmarknaden. Daniel undervisar i sociologi och inom lärarutbildningen.

Produkter av Daniel Seldén