David Rosenberg

David Rosenberg

David Rosenberg är fil. dr i socialt arbete och lektor i socialt arbete vid Umeå universitet. Hans forskningsintressen handlar om socialpsykiatri, återhämtning från psykiska funktionsnedsättningar och brukarinflytande inom vård och stöd.

Produkter av David Rosenberg