Elisabeth Eneroth

Elisabeth Eneroth

Elisabeth Eneroth är jur. lic. i socialrätt och verksam som forskarstuderande vid Juridiska fakulteten, Lunds universitet. Avhandlingsprojektet finansieras av Statens institutionsstyrelse (SiS) och har titeln God vård? En rättssäkerhetsstudie om ungas rättsliga villkor på institution. Det är en studie av både gällande regelverk och praktisk tillämpning. Förutom forskningen har Eneroth mångårig erfarenhet av undervisning i socialrätt, förvaltningsrätt och kommunalrätt, på bland annat Juridiska fakulteten och Socialhögskolan i Lund.