Erik Mägi

Erik Mägi

Erik Mägi är jurist och doktorand på Göteborgs universitet. Hans forskningsprojekt rör fastställande av föräldraskap, normkritik och rättslig design. Han har tidigare arbetat fackligt och på antidiskrimineringsbyrå. Han föreläser om normkritik, familjerätt, diskrimineringsrätt och arbetsrätt inom akademin och utanför.

Produkter av Erik Mägi