Erik  Wennerström

Erik Wennerström

Erik Wennerström, jur.dr, är generaldirektör och chef för myndigheten Brottsförebyggande rådet (Brå). Hans forskning är inriktad mot folkrätt och EU-rätt, särskilt beträffande frågor om rättsstatsprincipen. Wennerström har arbetat vid UD, Justitiedepartementet, Folke Bernadotteakademin och EU-kommissionen.