Erika Andersson Cederholm

Erika Andersson Cederholm

Erika Andersson Cederholm är docent i sociologi och lektor vid institutionen för Service management och tjänstevetenskap, Lunds universitet. Hon har bland annat forskat om servicearbete och småföretagande inom landsbygdens turismnäring och har skrivit om livsstilsentreprenörer och känsloarbete samt om hur gränser mellan personliga, intima sfärer och marknader förhandlas.

Produkter av Erika Andersson Cederholm