Eva Bejerot

Eva Bejerot

Eva Bejerot är docent i arbetsvetenskap och forskare vid psykologiska institutionen, Stockholms universitet. I sin forskning har hon intresserat sig för hur organisationer i den offentliga sektorn styrs och vad olika styrformer innebär för de anställdas arbetsvillkor och utveckling av kunskap.