Eva Hedencrona

Eva Hedencrona

Eva Hedencrona är gymnasielärare i engelska, svenska och svenska som andraspråk. Hon har bland annat arbetat som lärare, högskoleadjunkt, rektor och arbetar just nu med pedagogisk utveckling. Eva Hedencrona har skrivit en mängd läromedel, främst i engelska och svenska.

Produkter av Eva Hedencrona