Eva  Leffler

Eva Leffler

Eva Leffler är filosofie doktor och lektor vid Pedagogiska institutionen, Umeå universitet. Hennes forskningsintresse berör främst entreprenörskap i skolan ur olika perspektiv samt skolutveckling. Leffler är för närvarande forskningsledare för ett nationellt forsknings- och utvecklingsprogram i entreprenöriellt lärande och är involverad i såväl nationella som internationella nätverk.