Eva Lundqvist

Eva Lundqvist

Eva Lundqvist är universitetslektor i didaktik vid Uppsala universitet. Hennes forskning handlar främst om lärares betydelse för elevers lärande och om lärares bedömningspraktik i naturorienterande ämnen.

Produkter av Eva Lundqvist