Eva Skåreus

Eva Skåreus

Eva Skåreus är docent i pedagogiskt arbete med inriktning mot bild.
Hon har arbetat vid Institutionen för estetiska ämnen, Umeå universitet
och disputerade 2007 med avhandlingen Digitala speglar – föreställningar om
lärarrollen och kön i lärarstudenters bilder. Eva har därefter forskat vidare om
bilder, genus och emotioner vid lärarutbildningen och i tv-serien Klass 9A.

Produkter av Eva Skåreus