Eva  Sundström

Eva Sundström

Eva Sundström är filosofie doktor och universitetslektor i sociologi vid Umeå universitet, där hon är rektorsutbildare samt ansvarar för delar av en chefsutbildning inom Polisen. Hennes forskningsintresse har fokus på arbetsmiljö, ledarskaps- och organisationsfrågor i offentliga organisationer.