Eva Westergren

Eva Westergren

Eva Westergren är frilansande filmpedagog, föreläsare och skribent, med inriktning på lärarfortbildning och arbete med elever från lågstadiet till gymnasiet. Hon var tidigare anställd på FilmCentrum i Stockholm som projektledare för olika filmverksamheter.