Evy Gunnarsson

Evy Gunnarsson

Evy Gunnarsson är professor i socialt arbete vid Stockholms universitet. Hennes forskningsområden rör villkoren för kvinnor med socialbidrag som försörjning, kön och makt i socialt arbete, äldres vardagsliv i ett livsloppsperspektiv samt äldreomsorgens arbete med äldre personer med alkoholproblem.

Produkter av Evy Gunnarsson