Finnúr Magnusson

Finnúr Magnusson

 

Finnur Magnússon är docent och lektor i social omsorg med inriktning på äldreområdet vid enheten för socialt arbete, Malmö högskola.