Gerdt Sundström

Gerdt Sundström

Gerdt Sundström är professor emeritus i socialt arbete och har arbetat på Institutet för gerontologi vid Hälsohögskolan i Jönköping sedan 1985. Där har han undervisat och forskat, med balansen mellan offentlig och familjebaserad omsorg som huvudtema. I samarbete med utländskaforskare arbetar han bland annat med jämförelser av familjeomsorg och offentlig omsorg, både över tid och internationellt. Äldre är inte bara mottagare av omsorg, utan lika ofta givare av hjälp och stöd. Den informella omsorgen är stor och växande, vilket illustrerar familjens fortsatt stora betydelse. Gerdt arbetar numera som sakkunnig för SverigesPensionärsförbund (SPF).

Produkter av Gerdt Sundström