Göran Hermerén

Göran Hermerén

Göran Hermerén är professor emeritus i medicinsk etik vid Lunds universitet. Han har medverkat i flera statliga utredningar. Är medlem av nationella och internationella etikkommittéer, bland annat Vetenskapsrådets etikkommitté, Stockholm och European Group on Ethics in Science and New Technologies (EGE), Bryssel. Har varit sakkunnig i statens medicinsk-etiska råd sedan dess start 1986. Under senare år har han särskilt ägnat sig åt etiska frågor som aktualiseras av nanomedicin, stamcellsforskning och prioriteringsproblem.