Göran  Sundström

Göran Sundström

Göran Sundström är docent i statsvetenskap vid Stockholms universitet. Han har gett ut flera skrifter inom områdena förvaltningspolitik, ämbetsmannarollen och styrning i offentlig sektor.