Gösta Arvastson

Gösta Arvastson

Gösta Arvastson är professor i etnologi vid Uppsala universitet. Han har främst ägnat sig åt studier av den internationella bilindustrin och av europeiska storstäder i samarbete med flera universitet i London. För närvarande leder han ett större projekt om barn och skola, Forum för skolan som kulturmiljö och arbetsplats, som grundar sig på det öppna universitetets idéer och som är ett samarbete mellan universitet, kommun och skolmyndigheter.

 

Produkter av Gösta Arvastson