Guadalupe Francia Francia

Guadalupe Francia Francia

Guadalupe Francia är docent och lektor i pedagogik vid Uppsala universitet. Hon har författat flera publikationer inom områden som barnens rättigheter, likvärdighet i utbildning och differentiering i undervisning och i utbildningspolitik.

Produkter av Guadalupe Francia Francia