Gudrun Ekstrand

Gudrun Ekstrand

Gudrun Ekstrand har under lång tid arbetat med att hjälpa skolor, klasser och enskilda barn och ungdomar som har det socialt svårt.