Gunlög Sundberg

Gunlög Sundberg

 

Gunlög Sundberg, universitetslektor i nordiska språk med inriktning mot svenska som andraspråk. Prefekt på Institutionen för svenska och flerspråkighet, Stockholms universitet. Disputerade 2004 på avhandlingen Asymmetrier och samförstånd i rekryteringssamtal med andraspråkstalare.