Gunnar Myrberg

Gunnar Myrberg

Gunnar Myrberg är docent i statsvetenskap och forskare vid IBF, Uppsala universitet. Han forskar om mottagande och bosättning av nyanlända, om social och politisk integration samt om kategorisering och begreppsbildning inom det integrationspolitiska området.

Produkter av Gunnar Myrberg