Håkan Jönson

Håkan Jönson

Håkan Jönson är professor i socialt arbete vid Lunds universitet. Hans forskning handlar om samhälleliga föreställningar om äldre och åldrande samt om olika aspekter av äldreomsorg. Håkan har genomfört en rad studier om ålderism och leder för närvarande forskningsprojektet "Kan en handikappolitisk modell ge en bättre äldreomsorg?".

Produkter av Håkan Jönson