Hans Swärd

Hans Swärd

 

Redaktör Hans Swärd är professor i socialt arbete vid Lunds universitet, Socialhögskolan och ordförande i Centralförbundet för Socialt arbete (CSA). Hans forskning är inriktad på ungdomar och ungdomars problem, och på hemlöshet och hemlöshetsgenererande faktorer.